baner

Potvrdenie o prekonaní COVID - pozor zmena

Od 15.11.2021 sa za dôkaz prekonania ochorenia Covid-19 vo všetkých vekových kategóriách (od 2 rokov veku) uznáva len potvrdenie o pozit. PCR
    teste vydané NCZI - teda Green pass.
     - Nebude sa vydávať Potvrdenie o prekonaní na základe pozit. Ag testu (ani v MOM, ani u lekára) ani na základe vyšetrenia protilátok. 
     - Nebude platiť žiadne iné potvrdenie, ak ochorenie prebehne po tomto dátume - len Green pass.  
     - Nebudeme - pediatri - vydávať pacientom, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 po 15.11.2021 žiadne potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 (požiadajú si 
       cez www.korona.gov.sk)
poistovnve