baner

Predpisovanie liekov

Stanovenie povinnosti predpísať liek/ZP/DP, ktorých potrebu indikoval
lekár po vyšetrení pacienta


Do zákona o liekoch bola novelou účinnou od 1. augusta zavedená aj veľmi dôležitá povinnosť ambulantného leká-
ra predpísať liek/ZP/DP, ktorých potrebu indikoval po vykonaní lekárskeho vyšetrenia. Táto povinnosť sa týka ako
všeobecných lekárov/pediatrov, tak aj špecialistov.

Zákon. § 119 ods. 10 hovorí (cit.):

„Predpisujúci lekár pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný v súlade s preskripčnými ob-
medzeniami a indikačnými obmedzeniami a za podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu vždy predpísať
humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých potrebu pacientovi indikoval po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou.“

Vyššie citované ustanovenie zákona o liekoch značí, že aj špecialista musí predpísať pacientovi liek/ZP/DP (ak jeho
potrebu indikoval), a to bez ohľadu na to, že tento liek nie je preskripčne/indikačne obmedzený na jeho špecializáciu. Pacientov tak nemôže špecialista posúvať na všeobecného lekára/pediatra na predpis preskripčne neviazaných liekov.
poistovnve