baner

O nás

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť novorodencom po prepustení z pôrodnice, realizujeme všetky preventívne  prehliadky a očkovania podľa platného odporúčania MZ SR, rovnako aj vyšetrenia a liečbu v rámci štandardných terapeutických postupov.

V našej ambulancii sú možnosti rýchlej diagnostiky niektorých ochorení prístrojmi na rýchlu diagnostiku:

 • CRP prístroj na meranie zápalového parametru na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie-robí sa z kvapky krvi.

 • Hempglobín – orientačný marker na zhodnotenie chudokrvnosti, z kvapky krvi.

 • Vyšetrenie helikobactera pylori – zo stolice

 • vyšetrenie glykémie (cukru) z kvapky krvi

 • Vyšetrenie moča pri podozrení na infekciu a choroby močového traktu.

 • Vyšetrenie moča – zhodnotenie dehydratácie, diagnostika cukrovky, žltačky

 • Sedimentácie – rýchlosť zrážania červených krviniek – meranie zápalu

 • Stanovenie BMI – na základe meraní a prepočet

 • Meranie tlaku krvi

 • Meranie teploty

 

Ambulancia má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami - Všeobecná zdravotná poisťovňa (25), Dôvera (24), Union (27), Union (77).

Poskytujeme bezplatnú zdravotnú starostlivosť, okrem výkonov, ktoré nie sú hradené poisťovňou. Tieto sú uvedené v cenníku, ktorý je k dispozícii v ambulancii.

Odbery biologického materiálu sa robia v nepárne dni – pondelok, streda a piatok do deviatej hodiny (sú viazané na zber a odvoz laboratóriami).

Čakáreň je vybavená hračkami, prebaľovacím pultom, germicídnym žiaričom na dezinfekciu prostredia. Germicídny žiarič sa nachádza aj v ambulancii. Používame ich podľa predpisov.

Náš odborný personál je zapojený do procesu kontinuálneho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí, školení a kongresov.
 

Doplnkové služby

 • Zabezpečujeme komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť s možnosťou poskytovania služieb nad rámec povinného zdravotného poistenia aj nezazmluvneným pacientom prípadne cudzincom (platba v hotovosti). 

 • Na základe individuálnej potreby vykonávame na požiadanie, vyšetrenia a ošetrenia po osobnom alebo telefonickom dohovore. 

 • Vykonávame komplexné očkovanie aj nad rámec povinného očkovania.

 • Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s blízkym pediatrom v čase našej neprítomnosti, ako i odbornými lekármi polikliník a nemocníc, s odbornými laboratóriami i s odbornými centrami pre diagnostiku a liečbu.

 • Poskytujeme výuku medikov. 

 • Zapájame sa do hygienicko-epidemiologických štúdií, pacientov zapájame po kompletnom poučení a súhlasom.

poistovnve