baner

Služby

Vážení rodičia, vzhľadom na to, že platby zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť pokrývajú len čiastočné náklady spojené s prevádzkovaním neštátneho zdravotníckeho zariadenia, na zabezpečenie starostlivosti o pacientov, sú niektoré služby poskytované v ambulancii považované za NADŠTANDARDNÉ a nie je možné ich poskytovať bez finančnej spoluúčasti pacientov, respektíve ich zákonných zástupcov. Táto skutočnosť je zohľadnená v ďalej uvedených podmienkach.

Služby poskytované bez finančnej spoluúčasti pacientov:
 
 • Vyšetrenie a odber materiálu v rámci ordinačných hodín.

 • Sprostredkovanie výsledkov, rád, potvrdení počas ambulantných hodín.

 • Poradňa pre deti do troch rokov po predchádzajúcom objedaní sa.

 • Preventívne vyšetrenia starších detí podľa platných zákonov po predchádzajúcom objednaní sa, predvolaní alebo telefonickom predvolaní.

 • Preventívne vyšetrenie zahrňuje aj povinné očkovanie podľa platnej očkovacej schémy.

 • Telefonická rada, konzultácia.

 • Vypísanie poukazu na liečebný pobyt.

 • Potvrdenie o neprítomnosti v školskom zariadení.

 • Vypísanie OČR a PN.

 • Oslobodenie od telesnej výchovy.

 • Potvrdenie lekára na účely posúdenia nároku na príplatok k príspevku na narodené dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní.


Služby poskytované za finančnej spoluúčasti pacientov alebo ich zákonných zástupcov:
 
 • Potvrdenie do zamestnania – vstupná prehliadka.

 • Potvrdenie pri nástupe do MŠ, školy, SŠ, VŠ, na brigádu, letného tábora, krúžky, športové podujatia, lyžiarsky výcvik a pod. - prehliedka, rozpis diéty, medikament.

 • Potvrdenie vodičského preukazu – kompletná prehliadka.

 • Potravinársky preukaz – vyšetrenie, vystavenie.

 • Zdravotné vyjadrenie pre zbrojný preukaz- vyšetrenie, vystavenie.

 • Vyšetrenie prístrojovou technikou, ktorá je nad rámec krytia zdravotnou poisťovňou.

Informácie

Informácie týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa a laboratórnych výsledkov podávame

 • v pondelok, stredu a piatok od 10 -12 ej hodiny

 • v utorok od 13-16 ej hodiny

 • vo štvrtok od 11-13.30 hodiny
   

Prihlásenie dieťaťa do evidencie ambulancie:

1. Prihlásenie novorodenca:
Na možnosť prihlásenia do ambulancie je vhodné sa informovať už pred pôrodom Vášho dieťatka osobne, alebo telefonicky. V pôrodnici treba nahlásiť meno pediatra, ktorého ste si vybrali. Po prepustení z pôrodnice sa treba telefonicky alebo mailom ohlásiť v  ambulancii a dohodnúť si prvú návštevu bábätka.

2. Prihlásenie staršieho dieťaťa:
Na zaradenie dieťaťa do evidencie je potrebné vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho lekára. Na toto budeme od Vás potrebovať údaje dieťaťa a meno lekára/zdravotníckeho zariadenia, kde bolo dieťa zaevidované, na základe našej žiadosti (výmenného lístka) doručené do zariadenia , kde je do dnešného dňa evidevané. Zdravotnú dokumentáciu doručí predchádzajúci lekár poštou priamo do našej ambulancie. Rovnaký postup platí aj opačne-zdravotná dokumentácia sa zasiela pri zmene lekára iba na vyžiadanie.

Pohotovosť

V  prípade akútnych ťažkostí je dostupná 24-hodinová lekárska služba prvej pomoci na Oddelení urgentného príjmu v  Národnom ústave detských chorôb na Kramároch.

Detské odborné ambulancie

V prípade potreby odosielame deti na odborné vyšetrenia do najbližších dostupných odborných ambulancií.

Na vyšetrenie v odbornej ambulancii je potrebný výmenný lístok, s výnimkou psychiatrickej, gynekologickej, dermatovenerologickej, stomatologickej a chirurgickej (v prípade úrazov) ambulancie.

Zoznam dopíšem

Prosíme pacientov o rešpektovanie ordinačných hodín a o príchod najneskôr 30 minút pred koncom ordinačných hodín /netýka sa akútne vzniknutých stavov/, nakoľko po ukončení ordinačných hodín je čas vyhradený pre objednaných pacientov a čakacia doba sa týmto môže predĺžiť.

Poradne sú určené len pre zdravé deti/dojčatá a len po objednaní, v tomto čase nemôžeme z dôvodu zachovania neinfekčnosti prostredia ošetrovať choré deti. Do poradne sa objednáva na presný čas, v prípade choroby prosíme preobjednať termín poradne, takisto aj v prípade, že sa v objednanom termíne nemôžete dostaviť na vyšetrenie, môžete sa telefonicky preobjednať.

poistovnve